всеизвестен

всеизвестен
прил. - известен, общопризнат, общоизвестен, познат, забележителен, прочут, явен, именит, знаменит, славен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • велик — прил. голям, величествен, заслужил, знаменит, именит, прочут, прославен, славен, известен, всеизвестен, популярен …   Български синонимен речник

  • виден — прил. личен, изтъкнат, забележителен, знаменит, прочут, известен, именит, бележит, всеизвестен прил. важен, високомерен, надменен, претенциозен, надут прил. знатен, прославен прил. очебиен, отличителен прил. превъзходен, отличен …   Български синонимен речник

  • всепризнат — прил. признат, възприет, установен, доказан, общопризнат, безспорен, утвърден прил. известен, всеизвестен, наложил се прил. класически, типичен …   Български синонимен речник

  • именит — прил. прославен, прочут, славен, бележит, знаменит, забележителен, знатен, заслужил, известен, популярен, личен, всеизвестен, с име прил. виден, изтъкнат прил. широко известен …   Български синонимен речник

  • общоизвестен — прил. известен, общопризнат, всепризнат, познат, прочут, именит, популярен, всеизвестен, знаменит …   Български синонимен речник

  • общоразпространен — прил. повсеместен, масов, общ, популярен, достъпен, всеизвестен …   Български синонимен речник

  • популярен — прил. познат, известен, общоизвестен, всеизвестен, разпространен, достъпен, общодостъпен, разбираем, лесноразбираем, общопонятен прил. прочут, обичан, уважаван, знаменит, именит, бележит, ползващ се с име, славен, велик прил. демократичен,… …   Български синонимен речник

  • прославен — прил. славен, прочут, знаменит, именит, популярен, известен, изтъкнат, знатен, бележит, всеизвестен, личен, велик, чутовен прил. паметен, тържествен, триумфален прил. широко известен прил. виден …   Български синонимен речник

  • прочут — прил. известен, всеизвестен, славен, прославен, знаменит, именит, изтъкнат, забележителен, популярен, личен, уважаван прил. виден, бележит прил. широко известен прил. прословут …   Български синонимен речник

  • публичен — прил. известен, явен, всеизвестен, познат, открит прил. официален, обществен прил. общодостъпен, народен, национален, държавен прил. неограничен, свободен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”